Kamnolom se kljub vsemu širi

Delimo članek Novic iz dne 10.4.2021, kjer navajajo, da je Ecobeton odstopil od načrtovane širitve kamnoloma (objavljene v dokumentu OPN 3 -IZHODIŠČA za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega grafičnega dela OPN 3 (SD OPN3) ZA ŠIRITEV KAMNOLOMA BRINJEVA GORA, ki je objavljen tudi na naši strani med dokumenti). Zgoraj navedeno ne pomeni, da se kamnolom ne bo odprl. Kamnolom bi se po novem iz obstoječih ca 0,7 ha naj razširil na ca 1,7 ha. Naše aktivnosti še naprej potekajo v smeri, da se kamnolom ne odpre, saj menimo, da je širitev za ca 1 ha lahko le en manjši korak s končnim ciljem, da se izvedejo dela v obsegu, kot je opisano v prej omenjenem dokumentu.

Brinjeva gora: kamnoloma ne bodo širili
Scroll to Top