Širitev kamnoloma Brinjeva gora v skici

Po objavi v medijih, da širitve kamnoloma Brinjeva gora ne bo, ugotavljamo, da je v javnosti prisotno mnenje, da je ta zgodba zaključena. A še zdaleč ni tako. Da bo bolj jasno prilagamo spodnji skici.

Skica 1 prikazuje območje mineralnih snovi (območje je na skici 1 označeno z rdečo črto okoli rjave površine). Za to območje je bilo podjetju Ecobeton podeljena rudarska pravica.

Skica 1 pridobivalni prostor kamnolom Brinjeva gora

Skica 2 prikazuje z rdečo črto občrtano območje obstoječega kamnoloma kot je viden v naravi. Če skici primerjamo in pogledamo je jasno razvidno, da gre za velik poseg v naravo, za posek kar 1 hektara gozda in za razširitev obstoječega kamnoloma za približno 1 hektar glede na trenutno površino.

Skica 2 pridobivalni prostor kamnolom Brinjeva gora

Torej ne le, da se glede na rudarsko pravico obstoječi kamnolom ponovno daje v izkoriščanje, še precej poveča se lahko.

Scroll to Top