Sanacija?

Še vedno se pojavljajo govorice, da je ponovno odprtje kamnoloma Brinjeva gora dejansko sanacija. Te teme smo se že dotaknili v dveh prispevkih na naši strani:
https://brinjeva-gora.si/siritev-pod-krinko-sanacije/
https://brinjeva-gora.si/siritev-kamnoloma-brinjeva-gora-2/

Iz prejšnjih prispevkov vidimo, da bi se kamnolom razširil za približno en hektar, in ta razširjeni del bi se tudi potem saniral. Ne bi pa se saniral del obstoječega kamnoloma z izgovorom, da to ni več mogoče zaradi erozije.

Danes bi opisali, zakaj dvomimo, da se dejansko vrši sanacija kamnoloma Brinjeva gora. Po pregledu na spletu smo ugotovili, da je pri ostalih kamnolomih, če se gre za sanacijo, prisoten tudi dokument (projekt) o sanaciji kamnoloma, v katerem je natančno opisano kako se bo sanacija vršila. Primer takega dokumenta lahko vidimo na naslednjih povezavah:

https://www.smarje.si/files/other/news/133/196368IDEJNI%20PROJEKT%20PIJOVCI%20%202019.pdf

https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=11630

https://www.hrastnik.si/uploads/www.hrastnik.si/files/content_tabs_documents/9585705939721_683_idz_sanacija_kamnoloma_plesko_dopolnitev.pdf

Smisel sanacije kamnoloma je, da se uredi brežino kamnoloma, kjer naklon ne sme biti večji od 60 stopinj (bolje je, če je manj, saj se tako lahko brežina tudi zatravi), prav tako pa bi se na vsake največ 20 metrov morale narediti etaže, kamor se nasuje zemlja, navadno tista, ki je bila odkopana zaradi odprtja kamnoloma in jo ponavadi deponirajo nekje v bližini kamnoloma, da se potem lahko navozi nazaj. Na te terase se potem nasadi razno drevje, ki v letih zakrije rano v zemlji. V dokumentaciji je točno navedeno, katero drevje se bo sadilo, koliko zemlje se bo nasulo in kako se bo nasulo, mere etaž in kakšni morajo biti nakloni kamnoloma.


Kot vidimo v primerih v tem prispevku je sanacija zelo natančno opisana, kar pa nam manjka v primeru kamnoloma Brinjeva gora. Takšne dokumentacije nismo našli, niti ne vemo za njen obstoj. Zakaj je kamnolom Brinjeva gora tako poseben da ne potrebuje javne objave takšne dokumentacije?

Scroll to Top