Občina Zreče se trudi zaščititi Brinjevo goro

Med brskanjem po straneh občine Zreče smo ugotovili, da se občina Zreče trudi zaščititi Brinjevo goro. Novico smo zasledili na: https://www.zrece.si/objava/552028 gradivo za sejo – dokument AD 11 Spremembe in dopolnitve Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena.

Razlog za to je neskladje med besedilom in grafičnim delom iz prejšnjega odloka, ki je zaščitil Brinjevo goro kot vplivno območje spomenika ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13). Kolikor nam je znano, je bilo našteto samo nekaj parcel, grafični del pa je obsegal večji del Brinjeve gore. Na to neskladje je, kot je razvidno v zgoraj omenjenem dokumentu, občino že opozorilo Ministrstvo za kulturo leta 2015. Isto ministrstvo je nato leta 2021 uskladilo velikost vplivnega območja z naštetimi parcelami. Vplivno območje se je s tem zelo zmanjšalo.

Kolikor lahko vidimo, Odlok sicer še ni potrjen. Naslednje branje je predvideno za junij 2022, ampak predstavlja korak v pravo smer. Namreč Brinjeva gora je med občani Zreč 3. najbolj priljubljena in obiskana točka (Vir: http://www.zrece.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/12/AD%202%20Strategija%20razvoja%20turizma%20Ob%C4%8Dine%20Zre%C4%8De.pdf)

Ker se svet ne konča na mejah občin, sedaj apeliramo in pričakujemo od občine Oplotnica, da z določitvijo vplivnega območja zaščiti svoje spomenike lokalnega pomena, primarno torej cerkev sv. Neže, ki še vedno nima določenega vplivnega območja.

Scroll to Top