Občina Zreče ponovno zaščitila svoj del Brinjeve gore

Dolgo časa se nismo javljali, ampak lahko vam zagotavljamo dragi bralci in podporniki našega cilja, da nikakor nismo počivali in da se naš boj, da ohranimo “našo” Brinjevo goro nadaljuje. Tokrat bi postregli z eno odlično novico, ki jo morda nekateri že poznate. Občina Zreče je ponovno zaščitila svoj del Brinjeve gore in sicer z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Zreče (Brinjeva gora). Več o tem si lahko preberete na tej povezavi. V kolikor pa vas zanimajo podrobnosti odloka, si lahko več o tem preberete tukaj:

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=dad56741-5c64-4eb0-b515-1fe640769e40

Spomnimo

Do leta 2021, je celotno območje Brinjeve gore, tako na območju občine Zreče, kot tudi na območju občine Oplotnica, pod varstvenim režimom kulturne dediščine – vplivno območje kulturnega spomenika cerkve Matere Božje na Brinjevi gori. Vendar je, kot je razvidno iz Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Zreče pri pripravi Strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov v Občini Zreče (NC št. 961/11, datum: 25.11.2011) prišlo do neskladja med besedilom/navedbo parcelnih številk in grafičnimi prilogami.

V grafičnih prilogah je bilo zarisano celotno območje Brinjeve gore kot vplivno območje cerkve Zreče – Cerkev Matere božje na Brinjevi gori (EŠD 3535), ki je prostorsko posegalo na celotno območje Brinjeve gore, tako v pristojnosti Občine Zreče, kot tudi v pristojnosti Občine Oplotnica. Zarisano vplivno območje pa ni zajemalo vseh parcelnih številk na območju Brinjeve gore. Zato je leta 2021 Ministrstvo za kulturo RS obseg vplivnega območja sicer uskladilo z razglašenimi parcelami iz Odloka. S tem je vzhodni del pobočja Brinjeve gore, ki spada pod krajevno pristojnost Občine Zreče ni imel ustreznega varstva kulturne dediščine (Slika 1). Prav tako vplivno območje severnega pobočja Brinjeve gore (ki spada pod krajevno pristojnost občine Oplotnica) ob sprejetju odloka Občine Oplotnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2019-1442) ni bilo definirano in zavarovano (Slika 1) .

Grafični prikaz varstvenega režima dediščine – vplivno območje kulturnega spomenika cerkve Matere Božje po popravku Ministrstva za kulturo (vir: PISO Občina Oplotnica, 22. 11. 2022).
Slika 1: Grafični prikaz varstvenega režima dediščine – vplivno območje kulturnega spomenika cerkve Matere Božje po popravku Ministrstva za kulturo (vir: PISO Občina Oplotnica, 22. 11. 2022).

Potek zaščite

Občinski svet Občine Zreče je na 16. redni seji, dne 28. 9. 2022, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Zreče. S tem je ponovno določil, oz. razširil vplivno območje kulturnega spomenika cerkve Matere Božje na Brinjevi gori. Le-ta poteka – z  izjemo obstoječe degradacije prostora – po enakih parcelnih mejah kot je bilo predvideno v omenjenih strokovnih podlagah iz leta 2011 (Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov v Občini Zreče (NC št. 961/11, datum: 25. 11. 2011). Tako je, z določitvijo vplivnega območja kulturnega spomenika cerkve Matere Božje na Brinjevi gori, občina Zreče ponovno zaščila Brinjevo goro na območju občine Zreče.

Grafični prikaz Brinjeve gore, kjer je celotna Brinjeva gora na območju občine Zreče zaščitena kot vplivno območje spomenika (roza barva), medtem na delu Brinjeve gore, ki spada na območje občine Oplotnica, ni določen varstveni režim s področja varstva kulturne dediščine
Slika 2: Grafični prikaz Brinjeve gore, kjer je celotna Brinjeva gora na območju občine Zreče zaščitena kot vplivno območje spomenika (roza barva), medtem na delu Brinjeve gore, ki spada na območje občine Oplotnica, ni določen varstveni režim s področja varstva kulturne dediščine (vir: Ministrstvo RS za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 9. 4. 2023).  
Scroll to Top