Drobci iz zgodovine svete Neže po Kroniki župnije Zreče

Leto 1717 – »V leseni kapeli svete Neže, sv.Fabijana in sv. Boštjana na Goliki, ki se sedaj imenuje Brinjeva gora so drugega kimovca prečastiti gospod Janez Babtist Stermshek prvo sveto mešo počastili sv. Nežom sv. Boštjana in Fabijana brali«

Leto 1719 – »Prva dva ključarja – cekmaštra sta bila: Michael Strelar (pod gradom) in Joseph Leskovar«.

Leto 1720 – »Je Kasperus prior in prelat v »Zajckloštru« coram communitate cerkveno rajtengo podpisal«.

Leto 1723 – »18. aprila so pričeli s cerkvenim denarjem, kojih je bilo 240 gld. v cerkveni skrinji, cerkev svete Neže staviti«.

Leto 1724 – »Cerkev svete Neže zgotovljena bila, kakor letnica na podboju pričuje.«

Leto – 1730 – 1740 – Konjiški kipar Franc Zamlik izdela in postavi v cerkev glavni oltar in dva stranska oltarja in prižnico.

Leto – 1877 – Obnovljeni vsi trije oltarji – obnovil Tomaž Fantonij.

Leto – 1953 – Obnovljeni vsi oltarji in prižnica – Obnovil kipar in pozlatar Miloš Hohnjec iz Celja.

Leto – 1975 – Streha zvonika se prekrije s pocinkano pločevino.

Leto – 1998 – Obnova zvonika; podaljša se streha zvonika in pokrije s škriljem.

Leto – 2021 – Obnova fasade na zvoniku in nova fasada na ladji cerkve z menjavo oken.

Oltarji

Glavni oltar (barok) je delo konjiškega kiparja Franca Zamlika iz leta 1730.

Poleg svete Neže kateri je cerkev posvečena sta ob njej še sveti Fabijan, papež in sveti Boštjan in Marija z Jezusom v naročju.

Na oltarju so še kipi: prvaka apostolov Peter in Pavel, sveta Lucija in sveta Agata.

Stranski oltar na severni strani

Slika Marije z rožnim vencem – slikar Tomaž Fantonij. Nad to sliko (v atiki) je slika svetega Dominika – slikar Tomaž Fantonij.

Od kipov so: Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika, Joahim in Ana, starša Marije.

Stranski oltar na južni strani

Sveti Jožef z malim Jezusom – slikar Tomaž Fantonij.

V atiki slika sv. Florjana – slikar Tomaž Fantonij.

Kipi – sv. Barbara in Katarina Aleksandrijska

Podatke zbral: Martin Mrzdovnik

Scroll to Top