Arheološka dediščina na Brinjevi gori

Na Brinjevi gori obstaja bogata kulturna in arheološka dediščina. Hrib sodi med prve višinske naselbine in je obstajala že vso mlajšo kameno dobo. Arheološka izkopavanja v začetku šestdesetih let preteklega stoletja so odkrila številne antične najdbe, ki kažejo na življenje že v davni preteklosti, od 3 do 5 tisoč let pred našim štetjem. Sklepamo lahko, da so že v kameni dobi vedeli, da je Brinjeva gora več kot primeren kraj za izbran življenjski prostor. V 21. stoletju našega štetja pa se kažejo nagnjenja k uničenju zgodovinske naselbine nekdanjih in bivalnega prostora zdajšnjih prebivalcev. Več o arheoloških najdbah na Brinjevi gori v spodnjem članku: http://av.zrc-sazu.si/pdf/69/AV_69_02_Kramberger.pdf

Scroll to Top